De regiokartrekkers van het Knowledge Broker netwerk

De regiokartrekkers zijn ervaren Knowledge Brokers. Zij zijn verantwoordelijk voor de regionale gang van zaken gedurende het Knowledge Brokerjaar.

Zij verzamelen na de feedbackronde de projectplannen van de Knowledge Brokers uit hun regio. Daarnaast organiseren ze het onderling feedback geven op de projectplannen.

De regiokartrekkers organiseren twee regionale netwerkbijeenkomsten per jaar. Doel van deze bijeenkomsten is het delen van elkaars kennis en ervaring, het verbeteren van de projectplannen en het delen van kennis in de regio.

De organisatie gebeurt samen met andere regiokartrekkers om een gezamenlijk lijn uit te zetten volgens het jaarthema.

De regiokartrekkers hebben met regelmaat landelijk overleg, waarin onderling ervaring wordt uitgewisseld, gezamenlijke plannen worden opgezet en het Knowledge Broker netwerk wordt doorontwikkeld.

Overzichtskaart van de regio’s

Regio Randstad 

Regiokartrekkers: 
Muriel Rutgers
Nienke Zijp

Bereikbaar via: kbrandstad@kennisnetwerkcva.nl

Deelnemende organisaties:
Magentazorg
Amsterdam UMC
Reade
UMC Utrecht
Axion Continu (Parkgraaf)
De Hoogstraat
Zorggroep Treant
UMCG
Vogellanden

Regio Zuid

Regiokartrekkers:
Lotte Stegeman
Jannie Heymans

Bereikbaar via: kbzuid@kennisnetwerkcva.nl

Deelnemende organisaties:
MIJZO
De MARQ
Revant
Basalt
Vivent
Van Neynsel
Maartenskliniek
Tolbrug
Maxima Medisch Centrum
Libra Revalidatie & Audiologie
Vitalis
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Voor meer informatie over het Knowledge Broker netwerk klikt u hier.