Wat zijn voorkeursgevoelige situaties?

Hieronder volgen 3 interviews met zorgverleners met voorbeelden van voorkeursgevoelige situaties uit de CVA zorgpraktijk. Kies een van de fragmenten en beantwoord vraag 5. 

Interview huisarts

Interview revalidatiearts

Interview fysiotherapeut