Zorgketen Gooi-en Vechtstreek

Zorgketen Beroerte Gooi en Vechtstreek

Na een beroerte staat het leven van de cliënt en zijn/ haar naasten op zijn kop.

Om de zorg voor deze cliënten goed te kunnen waarborgen wordt intensief samengewerkt door verschillende (zorg)instellingen en organisaties. Er is een brede samenwerking met de huisarts, de nazorgpoli, therapeuten en diverse organisaties op het gebied van de beroerte- en mantelzorgondersteuning. Indien u of uw omgeving eerder vragen heeft, dan kunt u ook zelf contact opnemen.

Door onderlinge erkenning van elkaars expertise kan door mono- en multidisciplinaire samenwerking patiëntgericht gewerkt worden: Zorg-op-maat, waarbij tegenstrijdigheden vermeden dienen te worden. Zo kan de geboden zorg efficiënter, veiliger, sneller en vollediger door informatie en kennis te delen.

Mantelzorgers zijn personen die de directe zorg rondom een cliënt bewust meebeleven. Zij staan de cliënt bij rondom de zorg die voor hem/haar nodig blijkt te zijn. Soms is dit het begeleiden naar therapeut of polikliniek voor een controle-afspraak, maar ook hulp en structuur bieden in en rondom het huis.

Zie de CVA wegwijzer voor meer informatie over de keten Gooi- en Vechtstreek

Aangesloten bij Zorgketen Zorgketen Gooi-en Vechtstreek

Ketencoördinator Zorgketen Gooi-en Vechtstreek

Kitty Harrison-Hilhorst

Tergooimc

kharrison@tergooi.nlDocumenten voor patiënten Zorgketen Gooi-en Vechtstreek

TRGOOI013AVN_AMS-NR-CVA-wegwijzer_11PM.pdf