Zeeuwse Zorgschakels

Schakelen is ons vak

Zeeuwse Zorgschakels is een initiatief van Zeeuwse zorgaanbieders die de handen ineen hebben geslagen. Door deze samenwerking realiseren wij de beste resultaten voor  inwoners van Zeeland. Zeeuwse Zorgschakels verbindt, organiseert ontmoeting en uitwisseling en schakelt steeds mensen, kennis en kunde aan elkaar. Dat doen we op het gebied van Hersenletsel (CVA en NAH), Dementie en Palliatieve zorg.
En we zorgen voor praktische ondersteuning met casemanagement dementie waardoor mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen.

Het netwerk Hersenletsel

Het netwerk Hersenletsel Zeeland wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door Zeeuwse Zorgschakels. We stimuleren samenwerking en kennisontwikkeling tussen, door en met Zeeuwse experts en zorgaanbieders. De klantreis van mensen met hersenletsel en hun naasten staat daarbij centraal. Dat doen we op verschillende manieren:

  1. We bieden toegang tot hulp en gespecialiseerde kennis via deelname in het landelijke loket van Breinlijn.
  2. Vanuit ons netwerk participeren we in landelijke initiatieven zoals het Kennisnetwerk CVA Nederland.
  3. Regionaal initiëren en stimuleren we kennisuitwisseling en ontwikkeling via de organisatie van bijeenkomsten, deelname in projecten en adviseren bij beleid.

Doel is om mensen met hersenletsel optimaal deel te laten nemen aan de maatschappij (participatie). Mensen met hersenletsel en hun naasten moeten kunnen rekenen op passende zorg en begeleiding zolang dit nodig is. Het Netwerk heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van alle aangesloten partners.

Breinlijn

Hersenletsel Zeeland faciliteert hersenletseldeskundigen voor het loket Breinlijn.
Breinlijn is het loket waar mensen met hersenletsel, hun sociale netwerk en professionals terecht kunnen met vragen over hersenletsel en de gevolgen.
Breinlijn is dagelijks te bereiken via tel nummer: via de telefoon: 085-225 02 44 of via het contactformulier op de website: www.breinlijn.nl.

Wanneer de vragen complex zijn, kunnen de hersenletseldeskundigen een beroep doen op een gespecialiseerd Hersenletselteam dat bestaat uit professionals uit diverse Zeeuwse organisaties. In het team doen o.a. mee een neuroloog, een neuropsycholoog, verpleeghuisarts, psychiater, orthopedagoog en een maatschappelijk werkende. Het Hersenletselteam bespreekt complexe vragen en casuïstiek en komt tot een advies.
Zo wordt kennis gedeeld en kijken professionals samen naar de beste oplossing voor elk mens.
De hersenletseldeskundigen of het Hersenletselteam neemt zelf geen mensen in behandeling maar heeft een goed overzicht over de onderzoek- en behandelingsmogelijkheden en verwijst zo nodig door. 
Voor de kind en jeugd vragen, kunnen wij een beroep doen het op Kinderhersenletselteam.

Heb je een vraag of een probleem en weet je niet wat te doen? Neem contact op met Breinlijn. 085 225 02 44
Advies van Breinlijn is gratis.

De coördinator Netwerk Hersenletsel Zeeland:  Fieke Donkers via hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl of via 0118 851 416

Aangesloten bij Zorgketen Zeeuwse Zorgschakels