Activiteitenmonitor

Een activiteitenmonitor is nuttig voor patiënten met een hulpvraag op gebied van voldoende en verantwoorde fysieke activiteit, maar ook voor patiënten met sedentair gedrag of juist patiënten die zich veelvuldig overbelasten. Zowel fysiotherapeuten, ergotherapeuten als verpleegkundigen in alle settings kunnen een monitor toepassen. Een activiteitenmonitor neemt activiteiten waar, zoals zitten, staan en lopen en kan op deze manier de patiënt en de behandelaar een actueel inzicht geven in het activiteitenniveau. Op basis van dit inzicht kunnen gerichte adviezen worden gegeven.

In het UMCU, De Hoogstraat Revalidatie en Parkgraaf zijn knowledge brokers actief die deze monitor hebben geïmplementeerd.

 ‘Meedoen met het knowledge brokersnetwerk heeft ons geholpen om een praktische kwaliteitsslag te maken in de CVA zorg’ – opmerking paramedicus revalidatiecentrum

Bent u deelnemer aan het Knowledge broker netwerk? Klik hier voor meer informatie over deze innovatie, praktische implementatietips en producten.