Constraint Induced Movement Therapy

Laatste update: maart 2016

1. Wat is Constraint Induced Movement Therapy (CIMT)?

CIMT is een therapievorm binnen de neurorevalidatie waarbij de patiënt gestimuleerd wordt de aangedane arm te gebruiken terwijl de niet aangedane arm/hand het grootste deel van de dag beperkt wordt met bijv. een handschoen. Het is gebaseerd op shaping, waarbij het geven van uitsluitend positieve feedback een belangrijke rol speelt.
Het doel van CIMT is om “learned non-use” te herstellen of te voorkomen waardoor de patiënt de aangedane arm/hand meer zal gebruiken tijdens alledaagse activiteiten. Zodoende wordt gestreefd naar een verbeterde arm-en handvaardigheid.

2. Voor wie is het?

Voor patiënten tussen de 18-80 jaar, in de chronische fase (> 3 maanden) en (sub)acute fase na CVA. Patiënten moeten veilig en zelfstandig binnenshuis kunnen staan en lopen zonder hulpmiddel, voldoende begrip, motivatie en expressie hebben om te functioneren in groepsverband en geen ernstige cognitieve problemen hebben (MMSE>22). Ook moet iemand in staat zijn om een hulpvraag te formuleren. Arm/handfunctie: 20° actieve dorsaalflexie pols en 10° actieve extensie vingers. Ashworth < 4.

3. Waar en door wie wordt het gegeven?

Door fysio-en ergotherapeuten op de fysio–of ergotherapie afdeling, en ook op de verpleegafdeling in huiskamer en bij de ADL. In de chronische fase is de frequentie 10 aansluitende dagen van 9.30-16.00 uur groepstherapie en 2 weekenden met huiswerkopdrachten. De eerste en laatste dag is met familie. Ook is er aandacht voor het vertalen naar het dagelijks handelen in de thuissituatie. De groep bestaat uit 4 tot 6 patiënten in een gesloten cyclus.
Voor de (sub)acute fase is een minder intensieve werkwijze beschreven (mCIMT): de patiënt krijgt 1 uur per dag CIMT therapie met shaping principes en draagt daarnaast 3 uur per dag de handschoen en doet huiswerkoefeningen. Dit kan zowel individueel als tijdens groepstherapie.

4. Is er een protocol?

Ja, zowel voor de (sub)acute (Nijland 2012) als de chronische fase (Morris 2006).

5. Wat levert het op?

CIMT geeft verbetering in de functionaliteit van de hemiparetische arm. Met onderzoek is aangetoond dat deze behandeling in zowel de subacute als chronische fase effect heeft. Het lange termijn effect is nog onduidelijk. Daarnaast schakelen patiënten meer de aangedane arm/hand in tijdens alledaagse activiteiten en doen ervaring op met wat ze wel en niet kunnen. Uit evaluaties in Adelante is gebleken dat patiënten het een zware groep vinden, die hun veel oplevert.

6. Wie brengt dit voorbeeld in praktijk?

De knowledge brokers van Reade (Sifra Broeder), Beatrixoord (Conny Beerepoot) en Tobrug (Annelies Middelbeek) kunnen je adviezen en tips geven over de implementatie van dit goede voorbeeld.

7. Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

  • Rinske Nijland, ergotherapeut en onderzoeker r.nijland@reade.nl of Han Franck, ergotherapeut en onderzoeker h.franck@adelante-zorggroep.nl. In de bijlage vind je een beschrijving van CIMT behandeling in Adelante en een samenvatting van modified CIMT dat je kunt gebruiken bij de implementatie in je instelling.

Het NPi biedt een cursus over CIMT van 1,5 dag die handvatten biedt voor toepassing van CIMT in de klinische praktijk.

Hieronder nog een aantal verwijzingen naar literatuur over CIMT

Succes!