Ochtend Activiteiten training

In de ochtend begeleiden de fysiotherapeut en/of ergotherapeut samen met de verpleging de patiënt bij het uit bed komen, douchen, wassen en aankleden op de verpleegafdeling. De patiënt oefent op deze manier functioneel en taakgericht. De verpleging en de therapeut wisselen kennis en vaardigheden uit. Men kan dit ook na de middagrust toepassen.

Doel van de ochtend activiteiten training is dat patiënten betekenisvol en taak specifiek kunnen oefenen met de meest geschikte professionele begeleiding.

De knowledge brokers van Caryn, locatie Mariaoord, UMCU en Archipel Dommelhoef delen graag hun kennis en protocollen met andere knowledge brokers.

Bent u deelnemer aan het Knowledge broker netwerk? Klik hier voor meer informatie over deze innovatie, praktische tips en producten.

Optional, room for a quote when there’s an interview with someone