Oefenen met een naaste

Door met een naaste te oefenen kan de intensiteit van het oefenen worden verhoogd. Dit bevordert het herstel. Idealiter oefent de naaste meerdere keren per week met de patiënt naast de reguliere therapie. Een keer per week is er een sessie met de fysiotherapeut voor instructie en evaluatie. Het programma is individueel, alleen de tijdsduur ligt vast. 

Revalidatiecentrum Reade en VUmc zijn bezig met onderzoek naar een oefenprogramma voor patiënten samen met een naaste. De knowledge brokers van Revant, het Martiniziekenhuis, Meander MC, Vivent Mariaoord en Tolbrug delen graag hun kennis en ervaring met het implementeren van het oefenen met een naaste met andere knowledge brokers.

‘De samenwerking met de naaste is niet eerder zo concreet vorm gegeven, we hebben een voorbeeldfunctie voor de regio’ – opmerking knowledge broker

Bent u deelnemer aan het Knowledge broker netwerk? Klik hier voor meer informatie over deze innovatie, praktische tips en producten.