Persoonlijke informatiemap

Een persoonlijke informatiemap is bedoeld om de patient en zijn omgeving te ondersteunen bij het nemen van regie over de zorg, het behandelproces en het leven met de gevolgen van een CVA. In de map zitten feitelijke en gepersonaliseerde gegevens over de beroerte, de behandeling en de voorzieningen. Soms is er ook ruimte voor andere schriftelijke informatie zoals overdrachten tussen zorgverleners, oefeningen, individuele doelen en de afspraken die gemaakt worden tussen zorgverlener en patiënt.

In het Amphia Ziekenhuis en het Jeroen Bosch ziekenhuis hebben knowledge brokers een persoonlijke informatiemap ontwikkeld en geimplementeerd. De map kan binnen een instelling of in een keten worden gebruikt. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in de CVA keten regio ’s Hertogenbosch.

Bent u deelnemer aan het knowledge broker netwerk? Klik hier voor meer informatie over deze innovatie, praktische implementatietips en producten.