Reflectie op kwaliteit: Ketenevaluatie en -visitatie

Ketenevaluatie
In 2012 heeft het Kennisnetwerk CVA Nederland alle aangesloten ketens een ketenevaluatie aangeboden. Een digitaal instrument dat, op basis van het samenwerkingsproces dat in ketens vormgegeven is, weergeeft waar je als keten staat en welke ketenelementen mogelijk nog verbetering behoeven. Op basis van deze resultaten konden ketens met elkaar de verbinding aangaan. In 2015 is deze evaluatie herhaald waardoor er een landelijk beeld ontstaat van de evaluatie van de samenwerking in de ketens. In 2019 heeft voor de derde maal de ketenevaluatie op het programma plaats gevonden.  Enkele resultaten uit de evaluatie zijn:

  • Gemiddelde leeftijd van regionale zorgketens is 13 jaar
  • Gemiddeld aantal instellingen in de regionale zorgketens is 7
  • Gemiddelde instroom CVA patiënten: 570
  • Beste scorende clusters: interprofessionele samenwerking, rol- en taakverdeling
  • Uitdagingen: Resultaatmanagement en Ketenregie & logistiek

Het Kennisnetwerk CVA gaat met de regionale zorgketens aan de slag om verbeteracties in te zetten.

Lees hier het gehele verslag van de ketenevaluatie 2019.

Ketenvisitatie
Als vervolg op de ketenevaluatie is de ketenvisitatie ontwikkeld. Waar de ketenevaluatie een toetsing is door de keten zelf, is de ketenvisitatie een toetsing door opgeleide ketenvisiteurs. De ketenvisitatie biedt regionale samenwerkingsverbanden een externe reflectie op samenwerkingsafspraken in de regio. Het is een geschikt instrument om de ontwikkeling van een keten inzichtelijk te maken en verbeterpunten en successen te benoemen. De ketenvisitatie vindt plaats op locatie en is uitsluitend gericht op de ketenelementen. Een uniek instrument, dat alleen voor de CVA zorg inzetbaar is. Lees verder