Ketenvisitatie biedt reflectie op functioneren van het regionale samenwerkingsverband

In 2020 biedt het Kennisnetwerk CVA Nederland de regionale samenwerkingsverbanden weer de mogelijkheid om een ketenvisitatie af te nemen.

De ketenvisitatie is een geschikt instrument om de ontwikkeling van een keten inzichtelijk te maken en verbeterpunten en successen te benoemen.

Tijdens de ketenvisitatie wordt gekeken naar de volgende punten:

  • samenwerking in de keten
  • proceselementen
  • transities in de zorg die de patiënt doorloopt
  • sturen op kwaliteit van zorg in de keten
  • parels in de samenwerking

Geschoolde ketenvisiteurs maken gebruik van belangrijke CVA kwaliteitsindicatoren, zoals omschreven in het Ontwikkelings Model Ketenzorg (OMK), de CVA Zelfevaluatie, implementatie Zorgstandaard CVA/TIA (herziening eind 2020) en de patientjourney.

De ketenvisitatie levert een rapportage op met 'parels' en aanbevelingen voor verbetering van de regionale samenwerking.

Iedere gevisiteerde instelling ontvangt een kwaliteitscertificaat,

Er zijn kosten verbonden aan de ketenvisitatie. Deze zijn afhankelijk van het aantal locaties dat gevisiteerd wordt. Per 4 locaties zijn de kosten € 2880,-

Neem contact op met het Kennisnetwerk CVA Nederland voor een offerte op maat.

Inschrijven nieuwsbrief

 • Selecteer minimaal 1 optie
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.