Jeroen Havers

Jeroen is senior adviseur en Vakgroepleider Leren en veranderen bij Vilans. Hij is gezondheidswetenschapper en heeft ruime ervaring in kwaliteitsverbeterprojecten o.a. op het terrein van persoonsgerichte zorg en zelfmanagement. Hij heeft ervaring in zowel de ouderenzorg, eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg. Hij was onder meer projectleider van het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement, de ZonMw Werkplaats Zelfmanagement en werkt als scanner en coach in het programma Waardigheid en trots op locatie.