Rutger Slump

Rutger is auteur van de autobiografische roman Hoofdstuk over het eerste revalidatiejaar van een herseninfarct. Hij is daarnaast leiderschapstrainer met een specialisme in innovatie en teams. Rutger is gewend om organisaties te begeleiden aan de menselijke kant van ondernemen. Normaal vliegt hij in en uit, maar in het beschreven jaar moest hij blijven en liep hij tegen persoonlijke dilemma’s aan over menselijkheid binnen goedbedoelende zorgsystemen.