Prof. Dr. Gert Kwakkel

Hoogleraar Neurorevalidatie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Revalidatiecentrum ‘Reade’, Amsterdam