Klinische uitkomstmaten vs. PROMs: zijn traditionele case-mix voldoende voor correctie? – Dr. Hester Lingsma

In deze webinar wordt verteld over de groeiende belangstelling die in Nederland is ontstaan voor het gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) als bron van transparante informatie over de kwaliteit van zorg.