Podcast: Overprikkeling en Verstoorde emotie bij Niet aangeboren hersenletsel

In deze podcast gaat Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Frank Wiendels in op de signalen in de spreekkamer van de huisarts  van hersenletsel in de vorm van  overprikkeling en verstoorde emotie.