Symposium CVA in Perspectief

30 november 2018

Tijdens het symposium plaatsen we nieuwe kennis in het perspectief van de zorg. Onderzoek, onderzoekresultaten en richtlijnen worden gepresenteerd met de zorgverlener in het CVA keten in gedachten. Daarnaast laten we echter ook het perspectief van de persoon met een beroerte en de naasten dit jaar doorklinken.

Klachten waar een groot deel van de mensen met een beroerte last van heeft, komen aan bod. Er wordt specifiek ingegaan op vermoeidheid en sombere gevoelens. Belangrijke thema's zoals communiceren en samen beslissen worden breed belicht, maar vooral ook vanuit het perspectief van de patiënt.

Het symposium plaatst nieuwe kennis, nieuwe innovaties, startend onderzoek en pilot zorgverbeteringen in het perspectief van de huidige zorg.

Voor alle professionals die werken in de “CVA-zorg” biedt dit symposium nieuwe informatie en kennis die de directe patiëntenzorg ten goede zal komen.

Programma

Dagvoorzitter: Anne Visser-Meily

 

9.00 uur               

Knowledge Brokers hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen waar ze mee bezig zijn.

 

09.30 uur             

Ontvangst met koffie/thee

 

10.00 uur              

Welkomstwoord

Dr. Ir. Helene Voogdt, directeur Kennisnetwerk CVA NL

 

10.05 uur              

Inleiding

Prof.dr. Anne Visser-Meily, dagvoorzitter en voorzitter van de werkgroep Opleiding en Scholing

 

10.10 uur             

Nieuwe Richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding: wat verandert er in de zorg vanuit neurologisch perspectief?

Dr. Renske M. van den Berg-Vos, neuroloog OLVG

 

10.30 uur

Posterpitches

 

10.40 uur

Voorspellen van arm-handvaardigheid na een beroerte: Waar moet ik op letten?

Prof.dr. Gert Kwakkel, hoogleraar Neurorevalidatie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Revalidatiecentrum ‘Reade’, Amsterdam

 

11.00 uur    

Posterpitches

 

11.10 uur  

Pauze

 

11.40 uur              

Hersenstimulatie na CVA: een stimulerende gedachte?

Drs. Zeb Jonker, arts-onderzoeker Revalidatiegeneeskunde & Neurowetenschappen

Erasmus MC Rotterdam

 

12.00 uur

Posterpitches

 

12.10 uur

Patiënt participatie: hoe betrek je patiënten bij verbeteringen in zorg, innovatie en onderzoek

Prof. dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Utrecht en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Maaike, ervaringsdeskundige

 

12.30 uur

Forumdiscussie over de samenwerking in de keten met de 1e lijn.

Een ketencoördinator, een vertegenwoordiging uit de revalidatie, een patiënt, iemand uit een van de beroepsgroepen en iemand van de zorgverzekeraar gaan het gesprek met elkaar aan. Input wordt van te voren verzameld in het werkveld.

Dr. Ir. Helene Voogdt, directeur Kennisnetwerk CVA NL

 

13.00 uur

Lunch

 

De posters kunnen in de pauzes worden bekeken. Tijdens de korte pauzes en van 13.00 - 14.00 uur zullen de indieners aanwezig zijn bij de posters om verdere toelichting te geven.

 

Middagprogramma

 

14.00 uur              1e ronde keuzeprogramma A t/m F

 

15.00 uur              PAUZE

 

15.15 uur              2e ronde keuzeprogramma A t/m F

 

16.15 uur              Afronding

 

16.30 uur 

Afsluiting met uitreiking prijs voor poster met beste zorginnovatie (wel en niet wetenschappelijk) en aansluitend borrel

 

 

Mini-symposia

A.     CommuniCare

De nadruk zal liggen op technieken om communicatie te verbeteren met mensen met een afasie, om samen beslissen in de zorg mogelijk te maken met deze doelgroep met communicatieve beperkingen.

Dr. Lizet van Ewijk, Hogeschoolhoofddocent, Sr. Onderzoeker Logopedie; Participatie door Communicatie, Hogeschool Utrecht

Maren van Rijssen, Msc. Junior Onderzoeker Lectoraat Logopedie- Participatie door Communicatie Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven, Hogeschool Utrecht 

 Reactie op workshop Communicare door Bianca Buijck, ketencoordinator Rotterdam Stroke Service

 

B.    Psychosociale zorg

De focus zal liggen op het vroegtijdig signaleren van depressieve klachten na een beroerte en (verpleegkundige) interventies bij een positieve screening.

Dr. Mariska van Dijk, docent Hogeschool Arnhem Nijmegen, Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij
Dr. Janneke de Man - van Ginkel, onderzoeker Brain Center Rudolf Magnus, UMC Utrecht

Reactie op workshop Psychosociale zorg door Lydia La, CVA verpleegkundige Rijndam revalidatie

C.   Hoe implementeer ik nieuwe techniek in de zorg

Het gebruik van technologische innovaties in de zorg neemt een vlucht. Ook bij zorg en training na een beroerte kan ondersteunende technologie ingezet worden om herstel en revalidatie verder te optimaliseren en te intensiveren. Ondanks de vaak mooie mogelijkheden blijkt het implementeren van deze innovaties niet altijd makkelijk. Tijdens dit mini-symposium delen we ervaringen met het implementeren van technologie en geven we handreikingen hoe je dit kan doen in je eigen klinische praktijk.

Dr. Ingrid van de Port, programmamanager/ Sr. onderzoeker Revant Medisch Specialistische Revalidatie

Eugenie Brinkhof, fysiotherapeut en knowledge broker de Hoogstraat Revalidatie en Docent Neurorevalidatie NPi.

Reactie op workshop Hoe implementeer ik nieuwe techniek in de zorg door Marieke Buitenhuis en Guido Limburg,  fysiotherapeuten UMCUtrecht

D.   Interventies voor vermoeidheid in het dagelijkse leven

Aan de orde komen de inzet van de Activiteitenweger en feedback naar aanleiding van Experience Sampling Method.

Dr. Bert Lenaert, psycholoog, sr. onderzoeker Maastricht University

Karin ten Hove, ergotherapeut Meander MC

Reactie op workshop Interventies voor vermoeidheid in het dagelijks leven door Joke de Meris, CVA nazorgconsulent Haaglanden MC

E.   Ervaringsdeskundigen, wat en hoe, bedreiging of kans??

Benieuwd naar hoe ervaringsdeskundigen ingezet kunnen worden? En wat de revalidant daar zelf van vindt? Graag breng ik je op de hoogte van onze manier van werken en het onderzoek dat hiernaar plaatsvindt. Ik vertel over mijn werk als ervaringsdeskundige/peercounselor. In deze workshop wil  ik op een dynamische en interactieve wijze met jou in gesprek gaan over het in praktijk brengen van dit thema. Ik bekijk de wetenschappelijke kant van de definitie, belicht de kansen en de eventuele valkuilen en geef je tips hoe je op verschillende manieren gebruik kunt maken van ervaringsdeskundigheid. Ik nodig je warm en van harte uit!

Harmen Hidding, peer counselor

Reactie op workshop Ervaringsdeskundigen, wat en hoe, bedreiging of kans? door Marike Jansen, ergotherapeut De Hoogstraat en Anne de Rooij, ergotherapeut  UMCUtrecht

F.   Zakkaartje ‘Vroegsignalering’ en format ‘Regionale scholing 1e lijn’ zijn mogelijkheden om de zorg na ontslag uit het ziekenhuis goed vorm te geven

Op basis van de richtlijnen en de zorgstandaard CVA/TIA hebben professionals tools ontwikkeld die helpen bij het implementeren van goede zorg voor mensen die na het doormaken van een CVA thuis verder revalideren. Tijdens de workshop wordt verwezen naar een overzicht van deze tools en in het bijzonder wordt informatie gegeven over het format ‘regionale scholing eerste lijn’, het zakkaartje ‘Vroegsignalering’ problemen na CVA/TIA en hoe je dat in de praktijk van een samenwerkingsverband handen en voeten geeft.

Drs. Jorien van Baal, kaderhuisarts Zorggroep Almere

Marthè Moonen (MANP), verpleegkundig specialist en een van de ketencoördinatoren van het Stroke netwerk Groot Amsterdam

Reactie op workshop Vroegsignalering en format Regionale scholing 1e lijn door Sandra van den Berg, fysiotherapeut De Singel Fysiotherapie Leiden

 

Doelgroep

 • Neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen
 • Beleidsmakers, projectleiders, managers, ketencoördinatoren, kwaliteitsmedewerkers, docenten, organisatieadviseurs, onderzoekers
 • Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten
 • Accountmanagers, zorgverzekeraars en farmaceutische industrie
 • Ieder ander die in de CVA zorg werkt, zoals logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers

 

Posters

Zet uw innovatie op een poster en win de “George Beusmans CVA innovatieprijs”

Ook dit jaar weer zal door het bestuur van het Kennisnetwerk CVA NL deze prijs voor de beste ketenzorginnovatie worden toegekend. Wij bieden de mogelijkheid om (tijdens de koffie/theepauzes) posters te presenteren en uw kennis met anderen te delen. Laat ons middels een poster kennis maken met een zorginnovatie uit uw keten of iets anders; goede praktijkvoorbeelden, resultaten van toegepast onderzoek, bijzondere casuïstiek, waar u trots op bent. Een jury (bestaande uit een patiënt, een bestuurslid van het Kennisnetwerk CVA NL, een zorgverlener, een zorgverzekeraar en een van de winnaars van de posterprijs 2017) zal de beste zorginnovatie uitkiezen voor de prijs.

Wetenschappelijke poster prijs

Zoals ieder jaar kiest de jury ook uit de inzendingen vanuit de wetenschap een poster die erbovenuit springt! Deze poster verdient de wetenschapsprijs.

 

Aanmelding van uw poster uiterlijk 20 oktober a.s. bij  info@kennisnetwerkcva.nl

Aanleveren van de pdf van uw poster uiterlijk 10 november a.s.
Voor instructies ‘Hoe maak ik een poster’, zie HIER
Neem voor verdere informatie contact op met het bureau van het Kennisnetwerk CVA NL info@kennisnetwerkcva.nl.

Inschrijven

Inschrijven voor het symposium kan via onderstaande aanmeldlink.

U ontvangt dan automatisch per mail een bevestiging van uw aanmelding, later volgt  de factuur. Als het aantal aanmelding het maximum overschrijdt, ontvangt u bericht. Aanmelding verplicht tot betaling van het inschrijfgeld en na betaling is uw deelname definitief.

Leden van het Kennisnetwerk CVA Nederland hebben voorrang bij aanmelding.

 

Annuleren
Annulering van het symposium kunt u uitsluitend doen per mail naar info@kennisnetwerkcva.nl. Bij annulering na 1 november 2018 bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos uw plaats innemen, graag vernemen wij dit via mail info@kennisnetwerkcva.nl .

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en paramedici. Vergeet niet uw NAW gegevens met BIG nummer (en voor fysiotherapeuten ook het KNGF nummer, geboortedatum en privéadres) op het inschrijfformulier in te vullen. Een bewijs van deelname wordt na afloop van het symposium uitgereikt.
Wijzigingen in het programma voorbehouden.

 

Organisatiecommissie

 • Anne Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Utrecht en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
 • Anja Kuperus, geriatrie fysiotherapeut Beukenhof Venray, docent centraal neurologische aandoeningen
 • Paul van Keeken, opleidingscoordinator Master Neurorevalidatie en Innovatie Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Eugenie Brinkhof, fysiotherapeut en Knowledge Broker De Hoogstraat Revalidatie Utrecht, docent neurorevalidatie NPi
 • Tineke Beterams, nazorgverpleegkundige Vivium
 • Caroline Akkermans, verpleegkundige, werkgroep CVA V&VN, docent neurorevalidatie
 • Yvonne Lie, ergotherapeut Revant
 • George Beusmans, gep. huisarts Voorzitter bestuur Kennisnetwerk CVA Nederland
 • Monique Bergsma, Organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland

 

 • Thema

  CVA in perspectief

 • Locatie

  Jaarbeurs Utrecht
 • Informatie

  info@kennisnetwerkcva.nl
 • Kosten

  • leden van het Kennisnetwerk CVA NL - € 175,- p.p • knowledge brokers Kennisnetwerk CVa Nederland (met/zonder poster) - € 87,50 p.p. • studenten en promovendi - €175,- p.p. • niet-leden - € 225,- p.p. • Posterindiener (1 persoon per poster) 50 euro korting

Sprekers

 • Helene Voogdt

  Dr. Ir. Helene Voogdt is sinds september 2017 directeur van Kennisnetwerk CVA Nederland. Voorheen was ze als project leider betrokken bij de projecten Samen Beslissen, Thuis na CVA/TIA en de Zorgstandaard CVA/TIA.

 • Prof.dr. Anne Visser-Meily

  Anne Visser-Meily is hoogleraar revalidatiegeneeskunde en medisch afdelingshoofd van de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport in UMC Utrecht. De focus van haar onderzoek ligt op sociale participatie van mensen met een neurologische aandoening zoals een beroerte. De onderzoeksvragen komen uit de zorg. Ondanks de behandelmogelijkheden voor een beroerte blijven veel mensen last houden van restverschijnselen. De vraag is dan ook aan welke knoppen kunnen we kunnen draaien om mensen met een beroerte beter deel te laten nemen aan onze complexe maatschappij.

 • Prof. Dr. Renske van de Berg-Vos

  Renske van den Berg-Vos is werkzaam als (vasculair) neuroloog in OLVG en als bijzonder hoogleraar vasculaire neurologie in Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij begeleidt promovendi die zich bezighouden met alle facetten van destroke zorg, met een bijzondere aandacht voor patientgerelateerde uitkomsten en patientervaringen.  Bestuurlijk heeft ze de afgelopen jaren zich oa ingezet in het bestuur van het Kennisnetwerk CVA, in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en is ook regionaal actief bezig om de stroke zorg in het netwerk actief te verbeteren.

 • Prof. Dr. Gert Kwakkel

  Voorspellen van arm-handvaardigheid na een beroerte: Waar moet ik op letten?

  Presentatie
 • Dr. Zeb Jonker

  Arts-onderzoeker Revalidatiegeneeskunde & Neurowetenschappen Erasmus MC Rotterdam

  Presentatie
 • Maaike

  Ervaringsdeskundige

  Presentatie
 • Dr. Lizet van Ewijk

   Hogeschool hoofddocent, Sr. Onderzoeker Logopedie; Participatie door Communicatie, Hogeschool Utrecht

  Presentatie
 • Maren van Rijssen

  Maren van Rijssen, MSc. | Junior Onderzoeker | Lectoraat Logopedie- Participatie door Communicatie | Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven | Hogeschool Utrecht

  Presentatie
 • Dr. Mariska van Dijk

  Onderzoeker chronisch zieken Hogeschool Utrecht, docent verpleegkunde HAN

  Presentatie
 • Dr. Janneke de Man - van Ginkel

  Onderzoeker Verplegingswetenschap, Afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport, Brain Center Rudolf Magnus, UMCU

  Presentatie
 • Dr. Ingrid van de Port

  Dr. Ingrid van de Port, programmamanager/ Sr. onderzoeker Revant Medisch Specialistische Revalidatie   

  Presentatie
 • Eugenie Brinkhof

  Fysiotherapeut en knowledge broker de Hoogstraat Revalidatie en Docent Neurorevalidatie NPi

  Presentatie
 • Dr. Bert Lenaert

  Psycholoog, sr. onderzoeker Maastricht University

  Presentatie
 • Karin ten Hove

  Ergotherapeut Meander MC

  Presentatie
 • Harmen Hidding

  Peer counseler

  Presentatie
 • Drs. Jorien van Baal

  Kaderhuisarts Zorggroep Almere

  Presentatie
 • Marthè Moonen

  Op basis van de richtlijnen en de zorgstandaard CVA/TIA hebben professionals tools ontwikkeld die helpen bij het implementeren van goede zorg voor mensen die na het doormaken van een CVA thuis verder revalideren.

  Presentatie