Regionale CVA/NAH coördinatoren dag

14 maart 2023

Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert leernetwerken die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. In deze leernetwerken delen projectleiders, implementatieleiders, regionale coördinatoren CVA/NAH en anderen kennis met elkaar. Het Kennisnetwerk faciliteert deze  leernetwerken door ruimte te bieden aan kennisdeling onderling en door het zodanig te organiseren dat relevante kennis, die buiten het Kennisnetwerk is ontwikkeld, op een adequate manier ingezet kan worden door het werkveld.

 

Leernetwerk regionale coördinatoren
Tweemaal per jaar komen regionale  CVA/NAH coördinatoren, rondom thema’s die voor hun functie van belang zijn, bij elkaar. Daarnaast kunnen zij hun projecten en uitkomsten delen via de Kennisbank. Op verschillende plaatsen ontstaan netwerken van eerstelijns zorgverleners die met elkaar afspraken maken over de kwaliteit van zorg die zij bieden. De ambitie van het Kennisnetwerk CVA Nederland is dat de verbindingen tussen deze netwerken en de regionale samenwerkingsverbanden verstevigd worden.

 

Bekijk de presentaties van de coördinatorendag hier: Coordinatorendag-14032023 pdf

Aanmelden

Programma

9.30-10.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

 

10.00 uur

Welkom door Monique Bergsmaorganisatorisch manager KNCN

 

10.15 uur

Workshop Tweebenig organiseren

Op dinsdag 14 maart wordt tijdens de landelijke coördinatorendag een workshop georganiseerd waarin regionale coördinatoren zich bewust worden van hun rol als grenswerker. Een grenswerker is iemand die schakelt tussen zijn of haar instelling en het netwerk.

 

Wanneer je samenwerkt, doen zich spanningsvelden en dilemma’s voor. Conflicterende waarden tussen jouw organisatie en samenwerkingspartijen kunnen ervoor zorgen dat je een spanningsveld of een dilemma ervaart. Je krijgt dan het ongemakkelijke gevoel dat je moet kiezen tussen twee kanten. Met deze workshop vergroot je jouw inzicht in conflicterende waarden, krijg je uitleg over hoe je kunt omgaan met dilemma's in samenwerken en leer je hoe je een succesvolle 'tweebenige speler' kan worden. Er bestaan allerlei spanningsvelden of dilemma's die zich voor kunnen doen tijdens een samenwerking. Enerzijds wil je bijvoorbeeld flexibel meedenken met initiatieven van de netwerkpartners, maar anderzijds zijn er ook regels en procedures van de organisatie waar je bij in dienst bent. Vanuit welk perspectief werk je?

12.30 uur lunch

 

13.30 uur
Projectencarroussel
  • Handreiking Eerstelijns Herstelzorg
  • Leg de Link
  • Masterplan Nazorg na hersenletsel
  • Zelfevaluatie
  • Projecten uit de regio's

 

16.30 uur Afsluiting