Hersenletselketen Twente

Wat is Hersenletselketen Twente?

Hersenletselketen Twente is een zorgketen, waarin dertien organisaties in Twente middels een convenant afspraken hebben gemaakt over de wijze van samenwerking rondom de behandeling en begeleiding van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel in de regio.

Onze visie

Binnen de Hersenletselketen Twente wordt uitvoering gegeven aan de volgende visie:

“Hersenletselketen Twente is een zorgketen voor patiënten met een niet aangeboren hersenletsel, welke kan zijn veroorzaakt door een CVA, een trauma of een andere oorzaak. De patiënt ontvangt professionele zorg op maat en door de samenwerking van deelnemende zorgaanbieders, is er een optimale afstemming en doorstroming binnen de keten.”

De deelnemers volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van patiënten met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Hoe werkt Hersenletselketen Twente?

Dertien zorgorganisaties in Twente zijn verbonden door een convenant, waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze van samenwerking.

Binnen Hersenletselketen Twente is er een stuurgroep actief, die op tactisch en strategisch niveau de ontwikkelingen bewaakt en faciliteert. Daarnaast is er een werkgroep, van waaruit verschillende projectgroepen actief zijn die de ontwikkelingen van de zorg voor de patiënt met Niet Aangeboren Hersenletsel implementeren in de dagelijkse zorg.

In zowel de stuurgroep als de werkgroep zijn medewerkers van alle aangesloten partners vertegenwoordigd.

Hersenletselketen Twente is tevens lid van Kennisnetwerk CVA Nederland die de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de NAH-zorg stimuleert. Ook stemt Hersenletselketen Twente geregeld af met aanpalende ketens zoals andere Hersenletselketens in Overijssel en Acute Zorg Euregio.

Website

Voor meer informatie verwijzen wij graag door onze website.

Aangesloten bij Zorgketen Hersenletselketen Twente