NeurologieZorgKetens Friesland

Netwerk Friesland

De neurologie keten Friesland omvat de ketens/netwerken van de 4 samenwerkende regio's rondom de 4 Friese ziekenhuizen Antonius, Nij Smellinghe, Medisch Centrum Leeuwarden en Tjongerschans. Er worden samen afspraken gemaakt over:

  1. verwijzing en begeleiding van patiënten met hersenletsel
  2. (bij)scholing van medewerkers die werken mensen met hersenletsel en andere neurologische ziektes
  3. financiering van keten-/netwerkcoördinatie
  4. organisatie van overlegstructuren binnen de keten / het netwerk

Neurologie fysiotherapie netwerken en multidisciplinair netwerk Heerenveen

Daarnaast werken ook de 1e-lijns fysiotherapeuten en in de regio Heerenveen een de andere 1e lijns therapeuten samen met de collega's van de ziekenhuizen, Revalidatie Friesland en geriatrische revalidatie aan bijscholing. Hieromtrent zijn ook afspraken over de kwaliteit gemaakt.

Verslagen en document van de netwerkbijeenkomsten:

Provinciaal:

Drachten:

Heerenveen:

Leeuwarden:

Sneek (incl NO-Polder en Urk):

Een overzicht van alle 1e-lijns therapeuten is ook te vinden op www.wegwijzer-hersenletsel.nl

Bij de 4 regionetwerken zijn ook de onderstaande instellingen en organisaties aangesloten als keten-/netwerkpartners:

Aangesloten bij Zorgketen NeurologieZorgKetens Friesland

Ketencoördinator NeurologieZorgKetens Friesland

Mario Pietersma

Medisch Centrum Leeuwarden

mario.pietersma@mcl.nlDocumenten voor patiënten NeurologieZorgKetens Friesland

Statuten-en-Reglementen-NFF-MCL-dec-2016.doc