Scholing Revaliderend werken

Om direct vanaf dag 1 na het CVA intensief te oefenen is het onmisbaar dat het verpleegkundig personeel de kennis en vaardigheden heeft om revaliderend te werken. Met een scholing revaliderend werken voor verpleging en verzorgenden kan je dit verbeteren. Je geeft deelnemers handvatten hoe ze met revaliderend werken patiënten intensief kunnen laten oefenen. Theorie over CVA wordt afgewisseld met praktische toepassingen. Vaardigheden als begeleiden van transfers, bed ligging en lopen komen aan bod. Daarnaast het begeleiden bij bijvoorbeeld ADL, slikken en communicatie met afasiepatiënten en cognitieve stoornissen.

Zowel in de keten van Meander Medisch Centrum als in de keten van De Hoogstraat Revalidatie wordt deze scholing toegepast.

‘Onze verpleegkundigen hebben door deze scholing het beste uit zich zelf gehaald’ – opmerking manager GRZ instelling

Bent u deelnemer aan het Knowledge broker netwerk? Klik hier voor meer informatie over deze innovatie en praktische implementatie tips en producten.

Optional, room for a quote when there’s an interview with someone