Vroege mobilisatie

Vroege mobilisatie is erop gericht om de patiënt binnen 24 uur na het CVA uit bed te halen, te mobiliseren en te reactiveren. Dit betekent dat de patiënt alle dagen van de week in ieder geval uit bed is. Neuroverpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten zijn er bij betrokken.

De duur en frequentie worden in de tijd systematisch verhoogd en er wordt gemonitord of er een stijgende lijn is.

De Tergooiziekenhuizen hebben deze werkwijze geïmplementeerd op hun locaties, evenals het Meander Medisch Centrum en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Door het aangeboden tijdspad en de projectstructuur hebben we goede resultaten geboekt. Het is inmiddels geïntegreerd in onze protocollen. – opmerking manager ziekenhuis

Bent u deelnemer aan het Knowledge broker netwerk? Klik hier voor meer informatie over deze innovatie en praktische tips en producten.