Prof. dr. Maria Van den Muijsenbergh

Prof. Dr. Maria van den Muijsenbergh (Heerlen 1956)  onderzoekt en onderwijst  hoe zorgverleners én patiënten zelf de gezondheid van mensen in sociaal kwetsbare situaties kunnen verbeteren. Maria werkt daarnaast als huisarts/straatdokter in praktijk Buitenzorg in Nijmegen die zorg verleent aan daklozen en migranten zonder verblijfsvergunning. Zij is lid van de Raad van Toezicht van de Patienten Federatie Nederland.