Patiënt brochure 'Goede zorg na een CVA/TIA'

De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben gehad én voor hun naasten.   

In de brochure staat beschreven welke zorg en behandeling de patiënt en/of naaste na een CVA kan verwachten. Bij de CVA zorg zijn vaak veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken. In de brochure wordt hiervan een overzicht van gegeven. Er staan ook tips in voor de patiënt en naasten om de zorg zo goed mogelijk te maken.  
De informatie in de brochure is gebaseerd op de Zorgstandaard CVA/TIA, die in 2012 is opgesteld voor de zorgverleners. 

 

Eind 2021 komt de nieuwe Zorgstandaard en ook de nieuwe patientenversie van de Zorgstandaard uit. Zodra deze beschikbaar is, zullen wij deze publiceren.

De patiënten versie van de Zorgstandaard CVA/TIA is geschreven door het Kennisnetwerk CVA NL.
De eerste versie verscheen in september 2013,  de herziene druk is in juni 2018 uitgekomen.
In de nieuwste versie is informatie opgenomen over: 

  • De nieuwste behandelingen in de acute fase 
  • ‘Samen beslissen’ en keuze instrumenten 
  • De vroegsignalering voor late gevolgen (uit het project: ‘Thuis na een CVA/TIA’)  

U kunt de brochure hieronder gratis downloaden. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij het Kennisnetwerk CVA NL: 
E-mail:  info@kennisnetwerkcva.nl 
Telefoonnummer: 06-10100743 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)