Gestandaardiseerde circuittraining voor het verbeteren van de armfunctie na CVA

Gestandaardiseerde circuittraining voor het verbeteren van de armfunctie na CVA

Groepstraining is een effectieve manier om meer patiënten te laten training met minder inzet van therapeuten. Door samen te trainen worden patiënten gemotiveerder, zelfverzekerder en hebben ze steun aan elkaar. Daarnaast kan het tot een gezonde dosis competitie leiden. Door het standaardiseren van de groepstraining wordt het makkelijker om de therapie te geven, immers hoeft de therapeut niet voor elke patiënt een oefening te bedenken. De patiënt weet op zijn/haar beurt ook wat er verwacht wordt tijdens de training. De Circuit Class Training is een gestandaardiseerd en wetenschappelijk onderbouwd programma wat vrij aangeboden wordt door het Centrum voor Revalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (locatie Beatrixoord).

Wat houdt de training in?

Tijdens de circuittraining trainen patiënten in tweetallen; terwijl de ene patiënt de oefening uitvoert telt de andere patiënt het aantal herhalingen binnen 2 minuten. De oefeningen zijn gebaseerd op activiteiten uit het dagelijkse leven en daarom taak-specifiek ontworpen. Elk zogenoemd werkstation belicht één activiteit en bevat ongeveer 6 tot 8 niveaus. De verschillende moeilijkheidsniveaus zijn opgebouwd vanuit de hiërarchische benadering van de Fugl-Meyer Assessment. De patiënt traint niet op zijn maximale niveau, maar op ongeveer 60% daarvan. Per koppel is er één fysiotherapeut of ergotherapeut die de oefening begeleidt en positieve feedback geeft aan de patiënt om een goede beweging te stimuleren.

Recente ontwikkelingen

Afgelopen 2 jaar hebben promovenda Samantha Rozevink en ergotherapeut Conny Beerepoot binnen het revalidatiecentrum onderzoek gedaan naar het uitbreiden van de circuittraining met nieuwe werkstations. Uit gesprekken met patiënten kwamen verschillende activiteiten uit het dagelijkse leven naar voren die voor hen belangrijk waren. Deze activiteiten zijn vervolgens uitgewerkt in diverse werkstations. Vervolgens is er een klinische studie uitgevoerd waarbij circuittraining werd vergeleken met doelgerichte training. Tijdens doelgerichte training werkten patiënten aan doelen die voor hen belangrijk waren, de therapeut bedacht daarvoor oefeningen. De uitkomsten lieten zien dat patiënten uit beide groepen evenveel vooruit gingen in het herstel van arm/hand functie. Patiënten konden na doelgerichte training iets beter hun doelen uitvoeren dan na circuittraining. Ook vonden ze doelgerichte training iets plezieriger en waren ze er iets meer door gestimuleerd. De therapeuten zelf werden ook meegenomen in het onderzoek als proefpersonen. We keken naar de ervaren werkdruk op verschillende vlakken, hieruit bleek dat de circuittraining zorgde voor significant lagere mentale werkdruk.

Uit het onderzoek werd geconcludeerd dat beide trainingen zorgden voor een even goede verbetering in de arm/hand functie maar dat tijdens circuittraining therapeuten een lagere mentale druk ervaarden. Doelgerichte training zou een goede afwisseling zijn om ook aandacht te geven aan de persoonlijke doelen van de patiënt, een combinatie van beide therapieën zou mogelijk optimaal werken.

De circuittraining wordt hier gedeeld zodat andere centra hier gebruik van kunnen maken. Scan de QR code of klik op deze link.

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.