Project ‘Leg de Link’

In het project Leg de Link fase 1 is er onderzoek gedaan naar wat de huisartsen zou helpen om de juiste zorg op de juiste plaats te faciliteren op het gebied van NAH (CVA en traumatische hersenletsel). Dit project is uitgevoerd in 2020-2021. Met de resultaten van dit project volgde per 2022 een implementatie van kennismakingssessies voor huisartsen om hen te helpen signaleren en juist doorverwijzen.

Het project Leg de Link Kennismakingssessies voor de huisarts (-enpraktijk) is de implementatie van online kennismakingssessies om de kennis op gebied van NAH te vergroten en daarnaast huisartsen kennis te laten maken met het werkveld waarnaar ze kunnen verwijzen in hun regio. Deze sessies worden regionaal georganiseerd. De regionale coördinator is aanspreekpunt. Gestreefd wordt dat ook de regionale aanbieder van huisartsenscholing betrokken is.

Er zijn diverse middelen ontwikkeld die gebruikt worden in de kennismakingssessie. Deze vind je hieronder.

Geïnteresseerd of vragen over dit project? Stuur een mail naar: info@kennisnetwerkcva.nl

Kennismakingssessie

Programma
  • Welkom
  • Hoe veel weet de huisarts over NAH?
  • Inhoudelijk deel door een professional
  • Huidige situatie in uw huisartsenpraktijk
  • Pitches regionale zorgaanbieders
  • Landelijke initiatieven
  • Ruimte voor vragen en interactie

Landelijke initiatieven

Downloads

Stappenplan voor huisartsen
Stroomdiagram opsporen NAH
Care4carer
Verwijskaart ‘Denk aan Hersenletsel’ voor huisartsen
Prof. dr. Joukje van der Naalt (neuroloog) over niet aangeboren hersenletsel

Het project Leg de Link Kennismakingssessies is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.

Meer interviews van professionals zien over dit onderwerp? Klik dan hier.