Inzet casemanager hersenletsel goed voor cliënt en samenleving

Mensen met hersenletsel en hun naasten zijn tevreden over de inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning in de vorm van een casemanager hersenletsel. Ze ervaren meer kwaliteit van leven dan in de periode voordat ze een casemanager hadden. Het tijdig inzetten van een gespecialiseerde casemanager hersenletsel bespaart de samenleving bovendien veel geld.

De pilot Casemanager Hersenletsel is in 2019 van start gegaan en is onderdeel van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS. Op 1 oktober verscheen de tussenrapportage Opbrengsten van een jaar Casemanager Hersenletsel. Afgelopen maanden zijn ook de maatschappelijke opbrengsten berekend door Dock4& Organisatieadvies in de Zorg en beschreven in een maatschappelijke businesscase.

De pilot Casemanager Hersenletsel is ruim een jaar bezig en loopt tot eind 2022. In provincies Flevoland, Utrecht en Overijssel ondersteunen teams van gespecialiseerde casemanagers mensen met hersenletsel en/of hun naasten. Tegelijkertijd loopt er wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim en Maastricht University.

De tussenrapportage is gebaseerd op vragenlijsten die door 41 cliënten en naasten zijn ingevuld en door interviews die met een aantal van hen en met de casemanagers zijn afgenomen. De casemanagers hersenletsel begeleiden nu 117 casussen. Het gaat in alle gevallen om mensen met hersenletsel en hun naasten die zijn vastgelopen in hun leven en die de zorg en ondersteuning die ze krijgen als onvoldoende ervaren. De oorzaken zijn velerlei, het gevolg is vaak hetzelfde: psychische problemen, verminderde kwaliteit van leven, afgenomen participatie, verslechterde relatie met partner en kinderen, overbelasting van mantelzorgers en wantrouwen in instanties.

Hoop, vertrouwen en perspectief

Cliënten en naasten die een casemanager hersenletsel hebben geven aan dat hun kwaliteit van leven verbeterd is. Ze ervaren weer hoop, vertrouwen en perspectief. Ze hebben het gevoel er niet meer alleen voor te staan. Casemanagement levert ook concrete resultaten op: een plan richting werk, een afspraak met een neuroloog, revalidatiearts of psychiater, een neuropsychologisch onderzoek, een uitslag, een hulpmiddel of een indicatie voor zorg. Losse eindjes van diagnostiek en behandeling worden opgepakt. Cliënten krijgen (sneller) passende zorg. Naasten worden ontlast van regelzaken en hebben meer begrip voor het hersenletsel van hun partner, ouder, kind, broer of zus.

Daar waar zorg nodig is, worden de reguliere mogelijkheden gevonden en ingezet. Soms worden oplossingen op maat gecreëerd. Ook zorgt de casemanager voor samenhang in wat hulpverleners en instanties doen. Doordat casemanager meegaat naar gesprekken en daar informatie geeft over de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel neemt de kennis over hersenletsel bij anderen toe. Dit versterkt ook de samenwerking tussen professionals onderling.

Kostenbesparing

Het tijdig inzetten van een gespecialiseerde casemanager hersenletsel bespaart ook de samenleving geld, concludeert Dock4& Organisatieadvies in de Zorg. In de maatschappelijke businesscase zijn de kosten en besparingen van de inzet van casemanagers beschreven en berekend.

De besparingen door de inzet van de casemanager hersenletsel wegen ruimschoots op tegen de extra kosten. De grootste kostenbesparing zit in de verlaging van zorgkosten: 28.000 euro per jaar over een gemiddelde periode van zes jaar. Door tijdig een casemanager hersenletsel in te zetten kan duurdere zorg zoals gesloten plaatsingen, behandeling van partners en kinderen of verkeerde behandeling voorkomen worden.

Ook kan per cliënt gemiddeld bijna 10.000 euro aan maatschappelijke kosten worden bespaard, vooral doordat cliënten en naasten (aangepast) kunnen blijven werken, wat belastinginkomsten oplevert. Het scheelt ook kosten van bijvoorbeeld maatschappelijke overlast, vechtscheidingen en beroepsprocedures.

Voor meer informatie, neem contact op met Judith Zadoks

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.