Kennisnetwerk CVA Nederland naar #ESOC2024 in Basel

Met 4.175 deelnemers afkomstig uit 96 landen vindt van 15-17 mei 2024 in Basel, Zwitserland, het 10e congres plaats van de European Stroke Organisation. Aan het programma van #ESOC2024 zullen 81 sprekers uit Nederland een inhoudelijke bijdrage leveren.

Een van deze bijdragen is tot stand gekomen met medewerking van de transmurale ketens en regionale CVA/NAH-netwerken die zijn aangesloten bij het Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland. Aan de hand van een gevalideerd instrument is bij deze ketens en netwerken nagegaan in welke mate zij activiteiten verrichten ten behoeve van persoonsgerichte, integrale zorg. Aangezien ook in 2012, 2015 en 2019 deze zelfevaluatie is verricht, is inzichtelijk gemaakt hoe regionale netwerkzorg voor mensen met CVA/NAH zich in Nederland ontwikkelt en welke uitdagingen hierbij een rol spelen.

Een tweede bijdrage is gerealiseerd met medewerking van eerstelijns regionale netwerken voor mensen met een CVA/NAH. Deze eerstelijns netwerken nemen deel aan het 'Leernetwerk implementatie Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel'. Met de introductie van de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel in 2023, wordt momenteel vorm en inhoud gegeven aan de landelijke implementatie ervan. Tijdens #ESOC2024 zal de uitgangssituatie van de eerstelijns netwerken worden gegeven aan de hand van o.a. het type en de hoeveelheid (para-)medische professionals die deelnemen aan de netwerken, de aanwezigheid van kwaliteitsstandaarden en een coördinator, en de vindbaarheid van het netwerk en professionals. Voor het implementeren van de Handreiking is een goed beeld van de uitgangssituatie zeer nuttig.

Gaat u naar #ESOC2024 of bent u geïnteresseerd in meer informatie over bovengenoemde bijdragen, neem dan contact op met Bert Vrijhoef, PhD, Lucas Koester of Monique Bergsma. Tijdens #ESOC2024 zullen zowel Bert als Lucas beschikbaar zijn voor een nadere kennismaking en/of toelichting.

Voor aanvullende informatie over #ESOC2024 zie https://eso-stroke.org/esoc2024/

 

De posters die gepresenteerd worden:

Zelfevaluatie_KNCN_2024_poster

Leernetwerk_eerstelijn_KNCN_ESO_2024_poster

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.