Kennisnetwerk CVA NL Ketenvisitatie Award 2021 voor de Rotterdam Stroke Service

Op dinsdag 5 april overhandigde voorzitter van het Kennisnetwerk CVA Nederland Dr. Bert Vrijhoef aan Voorzitter Algemeen Bestuur van de Rotterdam Stroke Service (RSS) neuroloog Dr. Diederik Dippel de Ketenvisitatie 2021 Award.

De RSS heeft eind 2021 een ketenvisitatie af laten nemen. Zij zijn getoetst op samenwerking tussen de verschillende deelketens die de RSS rijk is. Afstemming tussen de verschillende instellingen in de verschillende sectoren in de RSS resulteerde in een rapportage waarin een aantal ‘parels’ zijn aangewezen waar andere regionale samenwerkingsverbandenzich door kunnen laten inspireren. Daarnaast is een aantal aanbevelingen gedaan aan de RSS om de zorg voor mensen met een CVA verder te verbeteren.

De ketenvisiteurs vonden het opvallend dat de 7 deelketens aangeven elkaar veelal goed te kunnen vinden. De lijnen zijn kort en dat is een mooie basis om de onderlinge samenwerking goed op te kunnen bouwen. Deze samenwerking heeft de volgende ‘parels’ tot gevolg:

  • Men is trots op de kwaliteit, de kennisoverdracht, de groei en de verdieping die de RSS heeft doorgemaakt. De deelketens zijn transparant georganiseerd en men ontmoet elkaar op verschillende plekken waardoor men elkaar veelal weet te vinden.
  • Het eerstelijnsnetwerk biedt een meerwaarde na ontslag van de patiënt uit een klinische setting. De doorverwijzing en het delen van informatie verloopt goed. De verwijzers waarderen het eerstelijns netwerk en zetten deze steeds meer in.
  • De scholingen en symposia die gegeven worden, zorgen voor verbetering van kwaliteit van zorg en ook voor de onderlinge verbinding. Alle gesprekpartners spreken hun waardering uit voor de scholingen.
  • Er zijn diverse ketenbrede overlegvormen waarbij men elkaar kan ontmoeten en kennis kan delen
  • Binnen de RSS is men bezig met diverse innovatie projecten (o.a. keteninformatiesysteem, Waardegedreven Zorg) en heeft men aandacht voor continue verbetering van de zorg.

 

Uiteraard kent een stroke service van 17 organisaties ook uitdagingen, zoals het blijven werken aan onderlinge communicatie, het delen van de diverse innovatie projecten die de organisaties ieder ter hand nemen en doorstroming in de keten.

De ketenvisitatie bestaat uit toetsing van de ketenzorg aan de hand van elementen van het OntwikkelingsModel voor Ketenzorg. De managing director van de keten heeft aangegeven op welke aandachtpunten zij de aandacht van de ketenvisiteurs wilde. Diverse ketenbrede overlegorganen zijn vervolgens gevisiteerd. De resultaten van deze ketenvisitatie zijn verwerkt in een ketenrapportage die aan de RSS is overhandigd. Zij benutten deze voor de verdere ontwikkeling van de RSS en daarmee de verbetering van de zorg voor mensen met een CVA.

Onlangs hebben de RSS en het KNCN een artikel gepubliceerd die de resultaten van de eerder gehouden ketenvisitatie beschrijft.

Vragen over dit bericht? Neem contact op met: info@kennisnetwerkcva.nl

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.