Komen de resultaten van patiënt gerapporteerde uitkomstmaten overeen met observationele klinische uitkomstmaten?

Herstel van een paretische arm na CVA kan worden beoordeeld door een arts (observationeel) of door de patiënt (door de patiënt gerapporteerd). Het is te verwachten dat observationele en door de patiënt gerapporteerde metingen sterk met elkaar overeenkomen. Het doel van deze studie was om vast te stellen of de overeenkomst (match) tussen die metingen anders is 0-3 maanden na een CVA vergeleken met 3-6 maanden na een CVA. De resultaten lieten zien dat het tijdsbestek na een CVA (0-3 of 3-6 maanden) geen invloed leek te hebben op de overeenkomst tussen de observationele en zelfgerapporteerde metingen: er waren meer overeenkomsten dan verschillen tussen de metingen. Zelfgerapporteerde metingen kunnen worden gebruikt als aanvulling op observationele metingen om het herstel van de arm te beoordelen. Informatie over het vermogen en het gebruik van de paretische arm buiten de behandeling is waardevol voor clinici, omdat het meer inzicht geeft in het perspectief van de patiënt. Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.