Participatie na een beroerte: Een pleidooi voor persoonsgerichte zorg

Revalidatie na een beroerte heeft als hoofddoel om participatie te bevorderen. Om participatie van mensen na een beroerte verder te kunnen verbeteren, is er meer kennis nodig over het beloop van participatie na een beroerte en over de factoren die participatie beïnvloeden. De resultaten van dit proefschrift laten het belang zien van tijdige screening op factoren die participatie na een beroerte op de lange termijn nadelig beïnvloeden (zoals stemmingsproblematiek, de afwezigheid van adaptieve psychologische factoren, een inactieve leefstijl, en de aanwezigheid van cognitieve klachten), zodat behandelbare factoren in een vroeg stadium aangepakt kunnen worden, en de follow-up verlengd kan worden voor mensen die een verhoogd risico lopen op langdurige participatieproblemen na een beroerte.

lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.