Prevalence, Severity and Impact of Visuospatial Neglect in Geriatric Stroke Rehabilitation, a Cross-Sectional Study

Visuospatieel neglect (VSN) is een veelvoorkomende aandachtsstoornis na een cerebrovasculair accident (CVA). VSN kan onder andere negatieve gevolgen hebben voor de ADL zelfstandigheid. De prevalentie van VSN is onderzocht bij verschillende populaties (m.n. van gemengde leeftijd), maar zelden alleen in een oudere populatie. Hierdoor is het van belang om de prevalentie in de subacute fase bij een oudere populatie met het doel terug te keren naar huis te bestuderen.  In deze studie is de prevalentie van VSN onderzocht in specifiek de geriatrische revalidatie (GR). Tevens hebben we de associaties geanalyseerd tussen de ernst van VSN en populatie karakteristieken, de ernst van VSN en de impact van VSN op functioneren, verblijfsduur op de GR en terugkeer naar huis na revalidatie.

De studie laat zien dat VSN, met een prevalentie van 47.4%,  veel voorkomt op de GR. VSN belemmert oudere mensen ernstig bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en belemmert in het revalidatieproces. Hierdoor heeft VSN een grote persoonlijke en maatschappelijke impact. Het is daarom van belang om VSN systematisch in de vroege fase van geriatrische revalidatie te beoordelen met meerdere VSN-screeningstests, en de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in het behandelplan.

Naast de beschreven resultaten geeft de studie adviezen voor vervolgonderzoek en vooral duidelijke en concrete adviezen om de diagnostiek van VSN in de huidige revalidatie te verbeteren.

Lees verder

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.