Proefschrift ‘Partners of patients with acquired brain injury’

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH), waaronder beroerte en traumatisch hersenletsel, kan een enorme impact hebben op het leven van zowel patiënten als partners. In Nederland kampen ongeveer 650.000 patiënten met blijvende beperkingen als gevolg van NAH. Ze ervaren fysieke, cognitieve, psychosociale, gedrags- en communicatieproblemen, die kunnen leiden tot verlies van onafhankelijkheid bij alledaagse activiteiten, een vermindering van maatschappelijke participatie en een verminderde kwaliteit van leven. Partners van patiënten met NAH kunnen overbelasting, angst en depressieve klachten ervaren. Hoe deze symptomen zich ontwikkelen gedurende de tijd en welke voorspellende variabelen bijdragen aan deze ontwikkeling, moet nader worden onderzocht. Er is een wederzijdse beïnvloeding tussen patiënten en hun partners. Depressieve symptomen bij patiënten zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan depressieve symptomen bij partners. Patiënten en partners zouden daarom vanuit een dyadisch perspectief moeten worden bekeken.

Er is behoefte aan ondersteuning voor partners van patiënten met NAH en interventies zijn effectief gebleken in het verminderen van gevoelens van overbelasting, angst en depressieve symptomen én in het verbeteren van welzijn. Blended care interventies, die ontstaan door online interventies te combineren met fysieke consulten, lijken veelbelovend in het ondersteunen van partners van patiënten met NAH. Deze interventies kunnen zich richten op het verbeteren van het gevoel van grip op de mantelzorgsituatie bij partners, wat vervolgens de negatieve gevolgen die partners ervaren vanwege het NAH van de patiënt kunnen verminderen. Grip op de mantelzorgsituatie kan worden gemeten met de Caregiver Mastery Scale. De Caregiver Mastery Scale is nog niet gevalideerd voor partners van patiënten met NAH.

Het algemene doel van dit proefschrift was om meer kennis te verzamelen over de impact van NAH op partners van patiënten om vervolgens de ondersteuning van deze partners te kunnen verbeteren. In dit proefschrift wilden we (1) diepgaand onderzoek doen naar de impact op partners van patiënten met NAH, (2) de dyadische relaties binnen patiëntpartnerkoppels onderzoeken en (3) een blended care interventie voor partners van patiënten met NAH ontwikkelen en een instrument valideren voor mantelzorgers om het effect van de interventie te kunnen bepalen.

Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.