Samen Sterk voor Hersenletsel

In Nederland leven naar schatting 650.000 mensen dagelijks met de gevolgen van een acuut ontstane
vorm van hersenletsel door een beroerte, (onge)val of ziekte (infectie, tumor). De acute medische zorg
is de laatste decennia sterk verbeterd, waardoor meer mensen een hersenletsel overleven en sneller
en vaker naar huis worden ontslagen. Eenmaal thuis wordt vaak pas duidelijk hoe de gevolgen van het
hersenletsel het dagelijks functioneren en deelnemen aan de maatschappij beïnvloeden. Voor veel
mensen blijkt het dan lastig te zijn om de draad weer op te pakken en de juiste zorg/hulp te vinden.
Voor de groep mensen met een beroerte zijn in nagenoeg alle ziekenhuisregio’s CVA-zorgketens
ingericht waarbij transmurale afspraken zijn gemaakt om de zorg inhoudelijk en organisatorisch af te
stemmen. Voor de overige groep mensen met acuut ontstaan hersenletsel is deze actieve
ketenopvolging niet geregeld.
Deze regionale startimpuls had tot doel om de bestaande CVA-zorgketens in Limburg te verbreden
naar andere vormen van hersenletsel, zodat meer mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen

Lees de volledige publicatie hier: Van Heugten et al. (2021) Eindrapportage JZOJP-Samensterk voor hersenletsel-dec 21

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.