Vragenlijstonderzoek over de zorg voor cognitieve en emotionele gevolgen na een TIA of herseninfarct

Na een TIA of een herseninfarct ervaren veel mensen cognitieve of emotionele problemen. Het is daarom van belang om hieraan aandacht te besteden tijdens de opname in het ziekenhuis en tijdens de poliklinische controle op de CVA-nazorgpolikliniek.

In een vragenlijstonderzoek in Nederland vroegen wij aan neurologen en CVA-verpleegkundigen of en hoe patiënten met een TIA of herseninfarct worden gescreend op cognitieve en emotionele problemen op de afdeling neurologie in het ziekenhuis. Ook vroegen wij hoe de zorg voor deze problemen georganiseerd was. Bijna de helft van de respondenten gaf aan soms of nooit te screenen op cognitieve of emotionele gevolgen bij patiënten met een TIA of herseninfarct. Ook bleek de zorg voor cognitieve en emotionele gevolgen erg divers te zijn onder de verschillende ziekenhuizen. Wij pleiten voor extra aandacht voor de cognitieve en emotionele gevolgen op de CVA-nazorgpolikliniek en voor meer uniformiteit van de zorg voor deze problemen in Nederland. Op welke manier dit het beste kan gebeuren wordt momenteel onderzocht in de ECO-stroke trial, die het effect van een protocol met screening en aanpak van cognitieve en emotionele gevolgen bij deze patiënten onderzoekt.

Vind de volledige resultaten van dit vragenlijstonderzoek via deze link.

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.