Animatie voor samen beslissen bij CVA

21-05-2019

Doel:
Ten behoeve van het project is een animatiefilmpje (zie hieronder) ontwikkeld over Samen Beslissen met patiënten met CVA of hersenletsel. Hierin wordt verteld wat Samen Beslissen inhoudt en hoe dit in de praktijk toe te passen.

Dit