NHG-Standaard Beroerte

Belangrijkste wijzigingen

  • Er is meer aandacht voor de (differentiaal)diagnose bij uitvalsverschijnselen in het vertebrobasilaire stroomgebied
  • Het beleid in de acute fase bij vermoeden van een beroerte is gewijzigd:
    -  bel met spoed een ambulance (A1-indicatie) bij patiënten met uitvalsverschijnselen, die < 12 uur geleden zijn ontstaan;
    -  leg een visite af (U2-urgentie) bij patiënten met uitvalsverschijnselen die ≥ 12  uur bestaan en verwijs vervolgens bij vermoeden van een beroerte direct  naar de neuroloog;
    -  beoordeel patiënten bij wie de uitvalsverschijnselen volledig verdwenen zijn, binnen een paar uur (U3-urgentie). Verwijs vervolgens patiënten bij wie u de werkdiagnose TIA stelt naar de neuroloog, bij voorkeur binnen 24 uur.
  • Duale therapie na een TIA of minor stroke is toegevoegd: patiënten kunnen gedurende 3 weken behandeld worden met de combinatie clopidogrel en acetylsalicylzuur, mits dit binnen 24 uur door de neuroloog wordt gestart.
  • Er is meer aandacht voor vermoeidheid en cognitieve problemen na een TIA of minor stroke.
19_Beroerte_augustus-2022