Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen

Alle kernaanbevelingen gelden voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, tenzij anders is aangegeven bij de betreffende aanbeveling.

Beïnvloedende factoren

-Inventariseer het medicatiegebruik van de patiënt en bespreek met de voorschrijver of mogelijke bijwerkingen een negatieve invloed hebben op de nachtslaap en/of het functioneren overdag.
- Indien er sprake is van een slaapprobleem, ga na welke oorzaak of risicofactor er (mogelijk) aan ten grondslag ligt. Doe dit middels een gesprek en/of observatie tijdens de zorgcontacten. Als de oorzaak of risicofactor niet op deze wijze te achterhalen is, schakel dan een arts, verpleegkundig specialist of slaapdeskundige in. Neem zo mogelijk zelf deze oorzaak of risicofactor weg.

richtlijn-gezonde-slaap-definitief-28-9-2021