Zorgstandaard CVA / TIA (herziening voorjaar 2024 gereed)

Doelgroep: alle betrokken professionals in de CVA zorgketen

De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen, die een CVA of TIA hebben doorgemaakt, en hun naasten.

De zorgstandaard wordt op dit moment herzien. De autorisatieronde heeft nog enkele knelpunten voor autorisatie opgeleverd en zal in het voorjaar van 2023 gereed zijn. De nieuwe zorgstandaard gaat over goede zorg aan mensen met een CVA/TIA en THL. De zorgstandaard gaat daarom Zorgstandaard Hersenletsel heten.

Zorgstandaard CVA TIA 2012