Project ‘Leernetwerk implementatie Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’

Looptijd tot 2025


Personen met diverse vormen van Hersenletsel die behandeld worden in de eerste lijn krijgen vaak niet de best passende zorg. In de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel worden aanbevelingen gedaan voor professionals hoe deze zorg meer passend kan worden. Deze aanbevelingen zijn opgedeeld in drie hoofdaandachtspunten: 

 • Kennis en vaardigheden van de therapeuten
 • Juiste zorg op de juiste plek
 • Zichtbaarheid en vindbaarheid

Een inventarisatie bij 25 regionale eerstelijns netwerken in Nederland, laat zien dat er grote diversiteit is in zowel organisatorische als inhoudelijke aspecten in relatie tot deze aanbevelingen. Om deze rede is het Leernetwerk Implementatie Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel (LIH) gestart. 

Het LIH beoogt een interactief platform te zijn ter ondersteuning van het realiseren van passende zorg voor mensen met Hersenletsel in de eerste lijn. Binnen het platform zal informatie worden vergaard en gedeeld. Hierbij staan inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van de netwerken centraal.  

Onderdeel van het LIH vormt het Implementation Science Practitioner Fellowship van ZonMw welke in november 2023 van start gaat. Vooruitlopend hierop zijn reeds voorbereidende stappen gezet. 

Deze stappen bestaan hoofdzakelijk uit: 

 • het identificeren van de eerstelijns netwerken en stakeholders in de eerstelijns Herstelzorg; 
 • het analyseren van de huidige situatie; 
 • het ophalen van ontwikkelgebieden en uitdagingen; 
 • het ophalen van informatie en uitdagingen binnen de regionale zorgketens in relatie tot de eerstelijns Herstelzorg (andere lijnen); 
 • het delen van de informatie die opgehaald is en ontwikkeld wordt. 

 

Deze informatie is gedeeld middels twee bijeenkomsten in het tweede en derde kwartaal van 2023.  

Vervolgstappen van het LIH zullen bestaan uit:  

 • het creëren van twee werkgroepen waarin middels Design Thinking informatie opgehaald en uitgewisseld zal worden tussen de eerstelijns netwerken betreffende de aanbevelingen; Kennis en vaardigheden en Juiste Zorg op de Juiste Plek. 
 • het ontwikkelen en testen van diverse tools ten behoeve van de implementatie van de aanbevelingen;  
 • het evalueren en vertalen van deze tools naar landelijk toepasbare gereedschappen welke beschikbaar zullen komen op de website van het KNCN;  
 • het spiegelen en bijstellen van opgedane inzichten en ontwikkelde tools en op basis van feedback van een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen;  
 • het identificeren van andere stakeholders en uitdagingen binnen de eerstelijns herstelzorg alsook het exploreren van de mogelijkheden betreffende innovaties in deze.  

De volgende partijen dragen bij aan dit project: 

 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 
 • Ergotherapie Nederland 
 • Vereniging van Revalidatieartsen 
 • KNCN 
 • ZonMw 
 • Hersenstichting 

Opgehaalde informatie en ontwikkelingen zullen regelmatig geüpdatet worden op deze pagina. 
Voor vragen inzake dit onderwerp is onze contactpersoon: 

Lucas Koester, l.koester@kennisnetwerkcva.nl