Welkom bij 'Samen beslissen in de CVA zorg'

Samen beslissen in de CVA-zorg is door betrokken beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen aangemerkt als een belangrijk verbeterpunt voor de zorg. Goede samenwerkingsafspraken en reguliere afstemming tussen de specialistische revalidatie en de eerstelijns disciplines in een regio zijn nodig om patiënten de best passende zorg te kunnen bieden. 

Zie hier de animatie

Onderstaand vindt u tools en de e-learning die hierbij kunnen ondersteunen:

Keuze-instrumenten bij gebruik van keuzehulp Samen beslissen
Toelichting bij gebruik van de keuzehulp Samen beslissen: behandeling of zorg na een CVA. Het bevat de Algemene keuzehulp Samen Beslissen en de Instructiekaart bij Keuzehulpen CVA.
Klik hier voor de tool.

Werkboek trainingen Samen Beslissen CVA/NAH
Werkboek voor trainers en zorgverleners voor het verbeteren van kennis en vaardigheden voor Samen beslissen met de patiënt en naaste over de best passende zorg.
Klik hier voor de tool.

Werkkaart Samen Beslissen
Deze werkkaart kan helpen om meer grip te krijgen op de invulling van samen beslissen in het zorgproces rondom de voorkeursgevoelige situatie. 
Klik hier voor de tool.

Zakkaartje Samen Beslissen met Patiënten en hun naasten
Het ondersteunen van zorgverleners bij het doorlopen van het Samen Beslissen proces met patiënten en hun naasten.
Klik hier voor de tool.

Eindrapport project ‘Implementatie van Samen Beslissen in de CVA-revalidatie’
Dit rapport geeft inzicht in uitvoering en bereikte resultaten van de deelprojecten. Daarnaast geeft het een advies over de implementatie van samen beslissen in de CVA-revalidatie en wat nodig is voor de verdere borging van samen beslissen in de revalidatie- en chronische fase van de CVA/NAH zorg. 
Klik hier voor het eindrapport.

Meer informatie over bovenstaande tools is te vinden in onze kennisbank. Of mail naar info@kennisnetwerkcva.nl

E-learning ‘Samen beslissen in de CVA zorg’

Deze e-learning is ontwikkeld in opdracht van het Kennisnetwerk CVA Nederland voor het project ‘Verankeren van samen beslissen in de CVA-zorgketen; van revalidatie tot de zorg in de eerste lijn’. Dit project betreft een samenwerking tussen het Kennisnetwerk CVA Nederland en Revalidatie Nederland, Hersenletsel.nl, Kaderartsen Hart- en Vaatziekten, Revalidatieartsen en andere partijen. Het project is gefinancierd door het Zorginstituut Nederland in het kader van het Transparantiejaar 2016. 

Deze e-learning over ‘samen beslissen met patiënten met een CVA’ is bedoeld voor alle professionals die werken in de CVA of NAH zorg én die aan de slag willen met samen beslissen. In deze e-learning komt het volgende aan bod:

  • Theorie over samen beslissen
  • Theorie over samen beslissen specifiek bij CVA
  • Reflectie op eigen handelen
  • Toepassing van samen beslissen met CVA-patiënten
  • Aandachtspunten en problematiek bij CVA-patiënten

Leerdoelen

Na het doorlopen van de e-learning ben je in staat om:

  • De principes van samen beslissen te begrijpen en uit te leggen
  • De noodzaak van samen beslissen met CVA-patiënten te begrijpen en uit te leggen
  • Rekening te houden met de specifieke aandachtspunten bij de CVA-problematiek
  • De stappen van samen beslissen toe te passen in de praktijk

Werkwijze

Deze e-learning bestaat uit 15 vragen. Het doorlopen van de gehele e-learning duurt ongeveer 3 uur. 

Na het beantwoorden van de laatste vraag, krijg je een mail met daarin de door jou gegeven antwoorden.