Thema: Samen beslissen

 

Samen beslissen is zo vroeg mogelijk ingebed in de verschillende fasen van het proces, door te stimuleren dat de persoon met hersenletsel zijn wensen, waarden en doelen uit en door de uitkomsten en overwegingen vast te leggen.

Samen beslissen in de CVA-zorg is door betrokken beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen aangemerkt als een belangrijk verbeterpunt voor de zorg. Goede samenwerkingsafspraken en reguliere afstemming tussen de specialistische revalidatie en de eerstelijns disciplines in een regio zijn nodig om patiënten de best passende zorg te kunnen bieden.

Zie hier de animatie

Onderstaand vindt u tools en de e-learning die hierbij kunnen ondersteunen:

Keuze-instrumenten bij gebruik van keuzehulp Samen beslissen

Toelichting bij gebruik van de keuzehulp Samen beslissen: behandeling of zorg na een CVA. Er zijn twee keuzehulpen beschikbaar: de Algemene keuzehulp Samen Beslissen en de  Keuzehulp CVA.

Werkboek trainingen Samen Beslissen CVA/NAH

Werkboek voor trainers en zorgverleners voor het verbeteren van kennis en vaardigheden voor Samen beslissen met de patiënt en naaste over de best passende zorg.
Klik hier voor de tool.

Werkkaart Samen Beslissen

Deze werkkaart kan helpen om meer grip te krijgen op de invulling van samen beslissen in het zorgproces rondom de voorkeursgevoelige situatie.
Klik hier voor de tool.

Zakkaartje Samen Beslissen met Patiënten en hun naasten

Het ondersteunen van zorgverleners bij het doorlopen van het Samen Beslissen proces met patiënten en hun naasten.
Klik hier voor de tool.

Eindrapport project ‘Implementatie van Samen Beslissen in de CVA-revalidatie’

Dit rapport geeft inzicht in uitvoering en bereikte resultaten van de deelprojecten. Daarnaast geeft het een advies over de implementatie van samen beslissen in de CVA-revalidatie en wat nodig is voor de verdere borging van samen beslissen in de revalidatie- en chronische fase van de CVA/NAH zorg.
Klik hier voor het eindrapport.

Meer informatie over bovenstaande tools is te vinden in onze kennisbank. Of mail naar info@kennisnetwerkcva.nl

E-learning ‘Samen beslissen in de CVA zorg’

Deze e-learning is ontwikkeld in opdracht van het Kennisnetwerk CVA Nederland voor het project ‘Verankeren van samen beslissen in de CVA-zorgketen; van revalidatie tot de zorg in de eerste lijn’. Dit project betreft een samenwerking tussen het Kennisnetwerk CVA Nederland en Revalidatie Nederland, Hersenletsel.nl, Kaderartsen Hart- en Vaatziekten, Revalidatieartsen en andere partijen. Het project is gefinancierd door het Zorginstituut Nederland in het kader van het Transparantiejaar 2016.

Deze e-learning over ‘samen beslissen met patiënten met een CVA’ is bedoeld voor alle professionals die werken in de CVA of NAH zorg én die aan de slag willen met samen beslissen. In deze e-learning komt het volgende aan bod:

 • Theorie over samen beslissen
 • Theorie over samen beslissen specifiek bij CVA
 • Reflectie op eigen handelen
 • Toepassing van samen beslissen met CVA-patiënten
 • Aandachtspunten en problematiek bij CVA-patiënten

Leerdoelen

Na het doorlopen van de e-learning ben je in staat om:

 • De principes van samen beslissen te begrijpen en uit te leggen
 • De noodzaak van samen beslissen met CVA-patiënten te begrijpen en uit te leggen
 • Rekening te houden met de specifieke aandachtspunten bij de CVA-problematiek
 • De stappen van samen beslissen toe te passen in de praktijk

Werkwijze

Deze e-learning bestaat uit 15 vragen. Het doorlopen van de gehele e-learning duurt ongeveer 3 uur.

Na het beantwoorden van de laatste vraag, krijg je een mail met daarin de door jou gegeven antwoorden.

Start de e-learning

 

 • Tools:

  • Informatie, Samen beslissen

   Voorlichtingsmateriaal in andere talen

   09-01-2023

   Doel

   Voorlichtingsmateriaal in andere talen

   Meer Info
  • Informatie, Samen beslissen

   Terug naar Huis Steuntakenlijst en Gesprekstool

   16-06-2022
   Terug naar Huis Steuntakenlijst en Gesprekstool

   Doel

   Deze tools helpen bij een betere voorbereiding van de patiënt op ontslag na verblijf in de geriatrische revalidatie

   Meer Info
  • Samen beslissen, Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling

   Mijn positieve gezondheid

   16-06-2022
   Mijn positieve gezondheid

   Doel

   De vragenlijst van Mijn positieve gezondheid, brengt de gezondheid van de patiënt in kaart in de breedste zin van het woord.

   Meer Info
  • Informatie, Samen beslissen

   Keuzewijzer hersenletsel

   16-05-2022
   Keuzewijzer hersenletsel

   Doel

   De keuzewijzer is gemaakt voor volwassenen met hersenletsel en hun naastbetrokkenen in de regio Weert.

   Meer Info
  • Samen beslissen

   Keuzewijzers hersenletsel

   14-01-2022
   Keuzewijzers hersenletsel

   Doel

   Veel mensen met hersenletsel en hun naasten geven aan dat het vinden van de juiste zorg en ondersteuning een zoektocht is en een kwestie van geluk ...

   Meer Info
  • Samen beslissen

   Werkplan samen beslissen - Santeon

   14-01-2022
   Werkplan samen beslissen - Santeon

   Doel

   Dit werkplan beschrijft welke stappen er worden genomen om de keuzehulp te implementeren

   Meer Info
  • Samen beslissen

   CVA keuzehulp

   13-01-2022
   CVA keuzehulp

   Doel

   De keuzehulp is bedoeld voor mensen die een cerebrovasculair accident (CVA) hebben gehad en hiervoor in een ziekenhuis zijn opgenomen.

   Meer Info
  • Samen beslissen

   CVA keuzehulp

   23-12-2021
   CVA keuzehulp

   De CVA keuzehulp ondersteunt zorgprofessional en patiënt in de spreekkamer én thuis.

   De CVA keuzehulp ondersteunt zorgprofessional en patiënt in de spreekkamer én thuis. 

   Meer Info
  • Informatie, Samen beslissen

   Handreiking: Werk samen met patiënten aan gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale zorg

   18-02-2020
   Handreiking: Werk samen met patiënten aan gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale zorg

   Doel

   Handreikingen met praktische aanbevelingen, praktijkvoorbeelden en tips om patiënten bij de ontwikkeling van digitale zorg te betrekken.

   Meer Info
  • Persoonsgerichte ondersteuning en/of behandeling, Samen beslissen

   Wennen aan plannen!

   13-01-2020
   Wennen aan plannen!

   Doel

   Op de neurologie afdeling van het UMCU Utrecht is het ons het volgende opgevallen: de ADL zorg is niet goed afgestemd op de therapieën,  de verdeli...

   Meer Info