CommuniCare: hoe beter te communiceren met mensen met afasie

Van alle mensen die getroffen worden door een beroerte, houdt 1/3 daar een afasie aan over. Iemand met afasie heeft moeite met het spreken en begrijpen van taal, waardoor communiceren vaak lastig is. In zorginstellingen zoals ziekenhuizen, of revalidatiecentra, heeft dit grote consequenties; onderzoek laat zien dat mensen met een beperking in communicatievaardigheden grotere kans hebben op verkeerde zorg. Bovendien is goede communicatie tussen arts, patiënt en naasten belangrijk voor de vertrouwensband die zij opbouwen.

Het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht en partners ontwikkelden CommuniCare: een programma dat communicatie in zorginstellingen verbetert. Het bestaat uit:

1)    Scholing voor zorgverleners, zoals specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en voedingsassistenten. Hierin worden technieken geleerd om effectiever te communiceren.

2)    Aandacht voor inbedding in de betrokken organisatie, zodat de opgedane kennis en vaardigheden niet verloren gaan. De ontwikkeling van ondersteunende hulpmiddelen maken hier onderdeel van uit.

3)    En informatie en aandacht voor naasten,  het vrij beschikbare digitale informatiepunt.

 

Gratis beschikbaar zijn:

De infographic waarop alle communicatie technieken beschreven staan, is hier te vinden.

De interactieve informatievideo voor naasten, met informatie over afasie, de gevolgen van afasie en wat zij kunnen verwachten in het zorgtraject is hier te vinden.

 

Het volledige programma wordt in-company gegeven en zal vanaf zomer 2019 via HU aangeboden worden.

CommuniCare is tot stand gekomen in samenwerking met zorgprofessionals uit onder andere Careyn de Vier Ambachten; revalidatiecentrum de Hoogstraat; Axion Continu de Parkgraaf; Zorggroep Maas & Waal; Vivium Zorggroep Naarderheem, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Revalidatieziekenhuis Revarte. Ook mensen met afasie en hun naasten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling, zodat CommuniCare aan sluit bij hun wensen en behoeften. Het onderzoek wordt gefinancierd door subsidieverstrekker SIA RAAK.

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.