De effecten van proactieve coping en zelfeffectiviteit op angstklachten, depressieve klachten en tevredenheid.

Zowel patiënten als hun partners kunnen na een CVA ingrijpende veranderingen ervaren in hun leven. We weten dan ook dat angstklachten, depressieve klachten en verminderde tevredenheid met het leven meer vóórkomen bij zowel patiënten als partners na een CVA. Eerder onderzoek wijst uit dat psychologische factoren zoals coping stijl een beschermende of uitlokkende factor kunnen zijn van deze klachten binnen een individu. We weten nog niet goed of deze psychologische factoren ook invloed uit kunnen oefenen op klachten van de partner, oftewel hoe patiënten en partners elkaars klachten kunnen beïnvloeden.
In de huidige studie hebben we onderzocht wat de effecten zijn van een proactieve coping stijl en een hoge zelfeffectiviteit (het vertrouwen dat men invloed uit kan oefenen op de eigen omgeving) op angstklachten, depressieve klachten en levenstevredenheid na het CVA, binnen koppels van mensen die een CVA doormaakten en hun partners.
De meeste effecten van proactieve coping en zelfeffectiviteit waren effecten binnen het individu (partner of patiënt), maar we vonden ook effecten tussen beide individuen. Een hogere proactieve coping stijl van de patiënt, gemeten 2 maanden na CVA, was gecorreleerd met minder angstklachten van de partner 12 maanden na CVA. Een hogere zelfeffectiviteit van de partner, gemeten 2 maanden na CVA, hing samen met minder depressieve klachten en hogere levenstevredenheid van de patiënt.
De resultaten onderstrepen het belang om een persoon na CVA te bezien in het licht van de wisselwerking met diens omgeving, waarbij de partner natuurlijk een belangrijke rol speelt.

Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.