Het promotieonderzoek COM-PROM is gestart!

De gevolgen van het hebben van afasie, een taalstoornis na hersenletsel, op de mogelijkheid tot participatie in de maatschappij zijn enorm: veel mensen met afasie verliezen vrienden, hebben moeite terug te treden tot de arbeidsmarkt en 90% geeft aan in sociale isolatie te komen (Northcott & Hilari, 2011; Parr, 2007). Het is dan ook van groot belang voor deze doelgroep om de mogelijkheid tot communicatie in sociale contexten te onderzoeken en te behandelen. Communicatie in sociale context wordt ook wel communicatieve participatie genoemd. Communicatieve participatie wordt gedefinieerd als deelname aan levenssituaties waarin kennis, informatie, ideeën of gevoelens worden uitgewisseld (Eadie et al., 2006).

Er zijn in Nederland geen bruikbare instrumenten om communicatieve participatie in kaart te brengen. Er wordt, mede daardoor, in de logopedische behandeling vooral aandacht besteed diagnostisch onderzoek en behandeling van de ernst van de geïsoleerde taalproblemen (bijv. het begrijpen van woorden), terwijl de hulpvragen van PMA betrekking hebben op veel complexere participatiemogelijkheden.

 

De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘Hoe kan communicatieve participatie van PMA na NAH op een valide en betrouwbare wijze in kaart worden gebracht ten behoeve van diagnostiek en evaluatie na een periode van logopedische therapie?’

De eerste stap van het promotietraject bestaat uit het uitvoeren van een systematic review (SR) van de huidige literatuur over het meten van communicatieve participatie middels vragenlijsten. Op basis van bestaande vragenlijsten, waaronder de Communicative Participation Item Bank (CPIB) wordt er samen met personen met afasie een itembank ontwikkeld (een set vragen die het construct communicatieve participatie meet) geschikt voor een Computer Adaptieve Test (CAT). In de laatste fase worden alle klinimetrische eigenschappen van het meetinstrument onderzocht. Een van de voor de klinische praktijk relevante vragen die zal worden beantwoord, is in hoeverre het meetinstrument een verandering in de communicatieve participatie na een periode van therapie kan meten.

Meer lezen? Klik hier  

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.