Interdisciplinair samenwerken in de geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie (GR) richt zich op het herstel van functioneren en de participatie van kwetsbare ouderen, na een acute functionele achteruitgang door verergering van een al bestaande aandoening of het ontstaan van een nieuwe aandoening. Eerder onderzoek bij deze groep ouderen heeft al voldoende bewijs opgeleverd dat de GR interdisciplinair geleverd dient te worden en dat een gedegen assessment hiervoor noodzakelijk is. Er ontbreekt nu echter consensus over de beste meetinstrumenten om de voortgang van de revalidatie te monitoren. Omdat literatuuronderzoek geen valide voorbeelden opleverde, heeft het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid Holland (UNC-ZH) het initiatief genomen om tot een basisset meetinstrumenten voor de GR te komen. Met het project Meetplan GR, is een stap genomen om tot meer uniformiteit te komen omtrent het gebruik van meetinstrumenten en een betere inhoudelijke onderbouwing van de geleverde zorg. Bovendien wordt het interdisciplinair werken gestimuleerd evenals de noodzakelijke kwaliteitsverbetering. Lees Interdisciplinair samenwerken in de geriatrische revalidatie

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.