(On)mogelijkheden van Mixed Reality in de vroege fase na beroerte

Cognitieve diagnostiek en behandeling kunnen baat hebben bij het inzetten van Mixed Reality (MR), omdat die technologie door de meer dynamische en interactieve mogelijkheden dicht in de buurt komt bij het dagelijks handelen. Uit meerdere studies blijkt dat het haalbaar is om MR in te zetten bij (poli)klinische revalidatie, maar over de inzetbaarheid tijdens de ziekenhuisopname is nog weinig bekend. Het doel van het huidige onderzoek was de haalbaarheid van het inzetten van een Augmented Reality (AR) Serious Game bij patiënten met visuospatiëel neglect, opgenomen op de stroke unit. De meeste patiënten (4 van de 5) bleken nog niet belastbaar genoeg om de Serious Game te spelen. Slechts 1 patiënt voldeed aan de inclusiecriteria
én was belastbaar genoeg. Zij kon de Serious Game spelen, maar was daarna te vermoeid om het interview volledig af te maken.
Onze voorzichtige conclusie op basis van observaties en resultaten is dat trainen met Mixed Reality voor patiënten met neglect in de acute fase niet geschikt is.

Lees hier het hele artikel

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.