Overzicht financiën 2017 Kennisnetwerk CVA Nederland

Het doel van Kennisnetwerk CVA NL is het verbeteren van de multidisciplinaire CVA (en NAH zorg) in de regionale netwerken.

Dat doen we door:

 • het ondersteunen van de ketencoördinator bij het uitoefening van de functie (deskundigheidsbevordering)
 • de netwerken te voorzien van nieuwe kennis en producten
 • het ontwikkelen en verspreiden van tools en methodieken voor transparantie, reflectie op kwaliteit en verbetering van de zorg (o.a. Knowledge broker netwerk, ketenvisitatie).

In 2017 zagen de financiën van KNCN er globaal als volgt uit:

De inkomsten kwamen voor:

 • 6/10 uit ‘activiteiten en projecten’
 • 3/10 uit ‘reserves
 • 1/10 uit ‘deelnemersbijdragen’.

De uitgaven gingen naar:

 • het bureau (o.a. kennis, contacten, symposia, werkgroepen, projectplannen, lobby)
 • materiële kosten (vergaderkosten, drukwerk, vacatiegelden, reiskosten, website)
 • activiteiten/projecten/ketens’.

Inschrijven nieuwsbrief

 • Selecteer minimaal 1 optie
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.