Proefschrift Roderick Wondergem - Movement behavior in people with a first-ever stroke

Wereldwijd maken 16 miljoen mensen een beroerte door. Patiënten die een beroerte overleven hebben een groot risico op het krijgen van een tweede beroerte en andere cardiovasculaire aandoeningen. In de komende decennia zal de prevalentie van mensen die een beroerte krijgen wereldwijd toenemen. Dit onderschrijft het belang voor effectieve behandelingen en secundaire preventie. Bewegen is een essentieel onderdeel van secundaire preventie, maar bij wie en waar zetten we op in? Dat zijn belangrijke vragen.

Voldoende fysieke activiteit kan het risico op een eerste beroerte, een tweede beroerte en andere vasculaire aandoeningen reduceren. Te weinig matig of zwaar intensieve lichamelijke activiteit en veel sedentair gedrag zijn, bij patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt, onafhankelijke risicofactoren voor vroegtijdig overlijden, cardiovasculaire aandoeningen en fysieke achteruitgang. Omdat niet alle mensen na een beroerte beweegzorg nodig hebben is onderzocht welke mensen het meeste baat hebben bij een interventie gericht op het reduceren van sedentair gedrag en bevorderen van fysieke activiteit.

De resultaten zoals beschreven in dit proefschrift zijn gebaseerd op de RISE cohort studie (Reducing sedentary behavior, Identification of people at risk, in people with Stroke, Effectiveness in daily living), welke uitgevoerd is tussen 2015 en 2019. De vraagstellingen binnen dit onderzoek waren:
1 hoe ziet het beweeggedrag van mensen die een beroerte doorgemaakt hebben eruit in de eerste twee maanden na ontslag uit het ziekenhuis naar huis?
2 welke beweegpatronen kunnen geïdentificeerd worden?
3 welke factoren zijn geassocieerd met deze patronen?;
4 wat is de invloed van een beweegpatroon op het fysieke functioneren in het eerste jaar na de beroerte.

De inzichten kunnen bijdragen om op maat gemaakt beweeggedrag interventies te ontwikkelen die achteruitgang in fysieke functioneren tegen gaan.

Lees hier de Nederlandse samenvatting van het proefschrift

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.