Samenwerking 1e en 2e lijns regionale ketens krijgt richting!

Op dinsdag 5 november 2019 heeft de eerste werkconferentie ‘Aansluiting regionale 1e-lijnsnetwerken aan regionale zorgketen CVA/NAH’ plaats gevonden. Doel van de werkconferentie was om te komen tot een leernetwerk van 1e lijns netwerken en regionale zorgketens. De conferentie is goed bezocht door verschillende deelnemers van de beroepsverenigingen: Ergotherapie Nederland, NVLF, KNGF en de VRA. Bij de vraag waarom zij meededen aan deze avond was het veel gehoorde antwoord: ‘paramedici en revalidatieartsen zijn samen sterk en kunnen de krachten samenbundelen om de juiste zorg op de juiste plek met elkaar te organiseren’. Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert de verbinding met het werkveld en organiseert de verbeterslag die het komend jaar gaat plaatsvinden op het gebied van organisatie en kwaliteit van zorg.

De aftrap werd gedaan door Monique Bergsma en daaropvolgend presenteerde Thea Vliet-Vlieland (LUMC) haar onderzoek dat in 2017 afgerond is. In dat onderzoek is geïnventariseerd wat de kenmerken zijn van de bestaande CVA zorgnetwerken, aan de hand van die inventarisatie is een opzet gemaakt van een format voor een eerstelijns CVA netwerk en worden er aanbevelingen gegeven over de optimale inhoud en organisatie van deze netwerken op nationaal en regionaal/lokaal niveau.

Na de presentatie is er inzicht gekregen in de organisatie van de zorgketen Neurologie Leeuwarden door ketencoördinator Mario Pietersma en 1e lijns CVA netwerk Amsterdam door voorzitter Muriel Rutgers-Koolstra. Doel van beiden is hetzelfde, maar de een is geïntegreerd in de regionale 2e lijns CVA/NAH zorgketen en de ander is een zelfstandig 1e lijns netwerk dat zich verbindt aan de regionale zorgketens in Amsterdam.  Ook door het verschil in bevolkingsdichtheid en spreiding zijn de netwerken verschillend van opzet. De onderwerpen die aan bod kwamen gingen over mono- danwel multidisciplinaire organiseren, het al dan niet aanwezig zijn van opleidings- en kwaliteitseisen om deel te nemen, de toetsing en de organisatie zelf.

Als afsluiting van de avond is gevraagd om aan te geven welke kennis gewenst is en welke kennis ontbreekt met betrekking tot de behandeling van CVA/NAH patiënten. Met die informatie wordt een inventarisatie gemaakt over knelpunten en wordt een gezamenlijk projectplan tussen KNCN, VRA, KNGF, Ergotherapie Nederland en NVLF ontwikkeld.

De volgende stappen die gezet worden, worden gedeeld via de nieuwsbrief.

De presentaties van de bijeenkomst vindt u hier.

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.